Raggnings repliker

Fan det luktar fisk! Har jag fått napp eller?

Ny raggningsreplik