Sanning och konsekvens

Sanning eller konsekvens?

Sanning

Eller

Konsekvens

Spel regler

Sanning och konsekvens börjar med att spelare1 frågar spelare2 "sanning eller konsekvens", och då ska spelare2 välja sanning eller konsekvens.
Väljer spelare2 Sanning måste spelare2 svara ärligt på en fråga som spelare1 ställer.
Väljer spelare2 Konsekvens måste spelare2 göra något som spelare1 bestämmer.

När spelare2 har svarat på sin sanning eller utfört sin konsekvens så är det spelare2 som ska fråga en annan spelare "sanning eller konsekvens".

Snurra flaskan
Alternativ till att fråga valfri person sanning eller konsekvens är att snurra en flaska på bordet och den som flaskhalsen pekar på ska välja sanning eller konsekvens och den som snurrade flaskan ska fråga sanningen eller ge konsekvensen.