Flip, Strip or Sip

(2 röster)

Förberedelser

 • En enkrona
 • Alkoholhaltig dryck

 • Regler

  Alla spelare turas om att singla slanten och gissar på krona eller klave när myntet är i luften.
  Ifall spelaren gissar rätt skickar spelaren kronan till höger.
  Ifall spelaren gissar fel har han/hon två alternativ, antingen tar han/hon en shot eller dricker en klunk ifrån sin alkoholhaltiga dryck, eller så tar spelaren av ett klädesplagg.
  Sedan skickar spelaren kronan vidare.

  Kan även lägga till regeln att man får inte välja samma 2 gånger i rad.