Burr

(3 röster)

Förberedelser

 • Alkoholhaltig dryck

 • Regler

  Börja med att sätta er runt ett bord eller liknande så att turordningen blir uppenbar.

  En spelare börja sen med att säga 1, nästa spelare säger 2, nästa 3 o så vidare, man ränkar alltså bara uppåt i turordning.
  För lätt kanske att bara räkna uppåt i turordning? ja, så vi lägger till några förbjudna tal.

 • Tal som är delbara med sju (7, 14, 21, 28, o så vidare)
 • Tal som innehåller en sjua (17, 27, 37, o så vidare)
 • Dubbeltal, tal som innehåller två av samma siffra (11, 22, 33, o så vidare)

  Istället för att säga något av dem förbjudna talen ska man säga burr.
  Säger en spelare något av dem förbjudna talen eller säger burr vid fel tillfälle får den spelaren dricka och nästa spelare börjar om på 1.