Dice

(1 röster)

Förberedelser

 • Två tärningar
 • Starksprit tex vodka
 • Öl eller cider

 • Regler

  Börja med att sätt er runt ett bord eller liknande så turordningen blir uppenbar.

  Utse sedan en spelare som ska börja, exempelvis genom att slå högst med tärningarna.

  Efter ni utsett en spelare som ska börja så kastar den spelaren tärningarna och får antingen skicka tärningarna vidare eller dricka.

  Tärningskastens värden
  Alla kast som innehåller en 6a eller totalen på kastet blir 6 så bestraffas man med en klunk öl eller cider. FÖRUTOM par 6-6, 3-3.

  Slår du ett par i 1:or, 3:or eller 6:or får du ta en shot starksprit.

  Slår du par i 2:or, 4:or eller 5:or får du dricka motsvarande antal klunkar, 2 klunkar för par i tvåor och 4 klunkar för par i fyror.

  Slår du 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5 får du skicka tärningarna vidare.

  Kastar du tärningarna utanför bordet får du en straffklunk och får köra igen.

  Lista på tärningskasten

 • 1 + 1 - En shot starksprit
 • 1 + 2 - Skicka tärningarna vidare
 • 1 + 3 - Skicka tärningarna vidare
 • 1 + 4 - Skicka tärningarna vidare
 • 1 + 5 - En klunk öl/cider
 • 1 + 6 - En klunk öl/cider

 • 2 + 1 - Skicka tärningarna vidare
 • 2 + 2 - två klunkar öl / cider
 • 2 + 3 - Skicka tärningarna vidare
 • 2 + 4 - En klunk öl/cider
 • 2 + 5 - Skicka tärningarna vidare
 • 2 + 6 - En klunk öl/cider

 • 3 + 1 - Skicka tärningarna vidare
 • 3 + 2 - Skicka tärningarna vidare
 • 3 + 3 - En shot starksprit
 • 3 + 4 - Skicka tärningarna vidare
 • 3 + 5 - Skicka tärningarna vidare
 • 3 + 6 - En klunk öl/cider

 • 4 + 1 - Skicka tärningarna vidare
 • 4 + 2 - En klunk öl/cider
 • 4 + 3 - Skicka tärningarna vidare
 • 4 + 4 - Fyra klunkar öl/cider
 • 4 + 5 - Skicka tärningarna vidare
 • 4 + 6 - En klunk öl/cider

 • 5 + 1 - En klunk öl/cider
 • 5 + 2 - Skicka tärningarna vidare
 • 5 + 3 - Skicka tärningarna vidare
 • 5 + 4 - Skicka tärningarna vidare
 • 5 + 5 - Fem klunkar öl/cider
 • 5 + 6 - En klunk öl/cider

 • 6 + 1 - En klunk öl/cider
 • 6 + 2 - En klunk öl/cider
 • 6 + 3 - En klunk öl/cider
 • 6 + 4 - En klunk öl/cider
 • 6 + 5 - En klunk öl/cider
 • 6 + 6 - En shot starksprit