Spel och lekar

Kungens blod

Kortlek, Alkoholhaltig dryck, Lika många mindre glas som deltagare, Ett större glas/bägare.